– The workshop = the artwork

HAUGESUND BILLEDGALLERI

17 okt – 9 nov.

The artist is present during the exhibition periode and organizes together with the Haugesund artgallery  series of workshops.

Through specific exercises the participants are introduced to the artist’s research and it’s outputs. As a result of the workshop, some of the participants are inspired to make there own sculpture to be balanced on there own head and walk in the sunset, together with the artist, across the beautifull bridges of the town.Noen ord om workshop som kunstverk :

Dagens kunst har mange former.  Kunstnere styrer disse formene idag mer en noengang. I samspill med institusjonen, kommer disse frem til offentlighet.
Min kunstnerisk fokus har over lengere tid handlet om jordens rotasjons bevegelser og tyngdekraft (undersøkelsene startet da jeg ville se nærmere på  Solnedganger – billedikôner).
Idag ønsker jeg å dele med andre nye erfaringer om emnet og offentliggjøre verket. Jeg inviterer derfor  publikum som  medskapende gjennom å forme det som en workshop.
Noen kan hende vil mene at formen ikke hører til billedkunsten. Det er dog viktig for meg å  peke på at handlingene som publikum praktiserer under workshop fører frem til å skape levende bilder,  som vil bli lagret i deres hukommelse.
Handlingen -å spasere kollektivt med en gjenstand ballanserende på hode på Haugesunds høye broer i det øyeblikket jorden dreier oss i dets skygge, innholder momenter som kan sidestilles med et vellykket tradisjonell kunstverk –maleri, skulptur el.l..
– Disse mommenter er
o hvordan handlingen belyses  av de fantasiske lysvirkninger som spres på jorden i det korte øyeblikket horizonten passerer foran solen.
o handlingen, et levende bilde : bilder av mennesker som spaserer samtidig med en gjenstand balanserende på hode (en usedvanlig handling på denne ene siden av kloden –en daglig handling på den andre siden), blir løftet helt konkret opp mot himmelvelvet over sjøen og jorden av de to høytskridende broene i Haugesund over sundet.
o Handlingens unik karakter : når alt klaffer (hele prosjektet bærer en kjørhet i seg fordi dens succé er avhengig av  deltakernes ferdigheter, og solens tilstedværende) og når alle elementene er tilstedet samtidig nærmer bildet seg det sublime . Når ingenting klaffer eller delvis, eksisterer bildet som en avspeiling av menneskenes streben mot det sublime .
A-Btffn
Bakarøybro 31 okt. Edgar Bachel
Advertisements