2016 “RubsCULpTURE – SøpsKULpTUR”

Flørli in the Lysefjord

 

b“Balance – RubsCULpTURE” is a sculpture project about making sculptures out of the rubbish picked from the ground in the landscape.  The sculpture project is part of a bigger “Balance” art project also part of the Meta art work ” Second Glance”

—-

n“Balanse – SøpsKULpTUR” er et skulptur prosjekt som handler om å lage skulpturer av søppel plukket i landskapet. Skulptur prosjektet er del av et større Balanse kunst prosjekt oppstått av Meta verket “Et annet Blikk”.

Advertisements