About TWIXT

 

n  TwixT er en samlende fortegnelse for en utforsking som starter i 1992 da jeg føler trang til å utforske mitt forhold til bilder av solnedgangen som klisjé. Jeg starter en kunstnerisk utforsknings prossess rund emnet. Jeg begynner i første omgang med et rent observasjons arbeid som jeg kaller «Solnedgangs arbeid». Jeg maler og tegner på 21 x 21 papir formater, i løpet av de tre følgende år utsikten utover fjorden fra kaien ved Tollboden i Stavanger. Jeg utvikler observasjoner med collage og fotografi i samme format. Jeg leker med fotokopiering av disse arbeidene, bygger en mobil installasjon av bildene, og legger ut på en turné i norske byer og tettsteder. Prosessen avsluttes i 1998, i Stavanger Kunstforening, som to performance, «Vernimage» et «Finissage», og en installasjon «Euphorisme» startet under residens opphold i Fondation Danaë i Jarnac – France. Erfaringer med utstillingen bidrar til at jeg får innblikk i egne fordommer. Fordommene tilknyttet den billedlige og språklige populariseringen ved definisjon av  “solnedgang” og “soloppgang” som overganger mellom natt og dag og omvendt. Jeg oppdager hvordan jeg lar mine egne fordommer, næret av mitt forhold til klisjeen, hindre meg i å se fenomenet, og sette pris på dets sane verdi…
Fra da av handler mitt arbeid med emne om å øve meg med å forflytte tanke gangen. Jeg opplever en gradvis forandring av egne holdninger gjennom praksis som performance, skulptur, installasjon og video.

Som til eks. utstillingen i 2007 «Skumring, morgenrød og jordens rotasjoner» på HÅ GAMLE PRESTEGÅRD i 2007:
«Skumring, morgenrød og jordens rotasjoner – Solstrålen entrer rommet, flytter seg og beveger seg ut av rommet igjen – eller er det rommet som flytter seg» er navnet på den siste installasjon som ble skapt og vist på Hå Gamle prestegard.
En rekke verk føyer seg i en serie undersøkelser de siste 14 år.
Fokuset mitt, som i begynnelse av undersøkelsen var satt på solens bevegelses i forhold til jorden, flyttet seg over på å observere jordens bevegelser :
– Først observerte jeg solnedgangene ved Stavanger kai i en periode på tre år i måneder mai og juni. Med pensel , blyant, lim m.m. lekte jeg omkring begrep som klisjé, original, kopier osv…
– Senere begynte jeg selv å bevege meg på jordens overflate. Som en nomade reiste jeg for å presentere kopier av bildene montert i et gjennomsiktig plasttelt utfoldet over bobilen som var blitt brukt som mitt atelier i begynnelse av undersøkelsen. Alle handlingene (male, tegne, lage collage, kopiering, turnering, visuelle handlinger, installasjoner…) førte meg in i observasjoner om bevegelser – mine egne , bildenes flyktighet, observasjoners forgjengelighet, som jeg knyttet til jordens rotasjons bevegelser …

b TwixT is a research over many years started in 1992 as I feel the need to explore my relationship to sunset images as a cliché and start  a basic exploration work process on te subject. I paint and draw on paper sized 21 x21 cm, during the three following years, develop observations also in collage and photography technics in the same format. I play with the photocopying of the works, create a mobile installation of the pictures, and start a tour in Norwegian towns. This process ends in 1998 with the exhibition in Stavanger Art Association (Kunsthall Stavanger), two performances, «Vernimage» and «Finissage»,  and the installation «Euphorisme»  a process started during a residency at the Foundation Danaë in Jarnac – France. The conclusion of those experiments opens the understanding about my own prejudices about the subject. Those  are based on what the popularization of the picturing and the semantics of «sunset» and «sunrise» expresses to describe the transitions between night and day and reverse. I discover how my own prejudices, rooted in my negative attitude to the clichés, hinder me to see the phenomenon and appreciate it’s true qualities…

From then on is my focus on the subject on doing varieties of exercises through performance, installation and video expressions, to improve my  way of thinking and my following attitudes.

___

More about the works history

____

 

Advertisements