TwixT

The work is in the prossess of changing name from “SECOND GLANCE”  to TwixT. The original research started as “SUNSET WORKS” 1992, has engendered several outcomes. These are performance, sculpture, multimedia, video work… :


VIDEOMOVE


BURQ@


FÆIL©

mpjerusalemabuhassanliten

MEETING ABU HASSAN Øst Jerusalem

MEETING

 

Utrykket “solnedgang” som er godt kjent av alle, holder
oss fast i den falske holdningen at vi, jordens beboere,
er solsystemets sentrum. At til og med solen dreier
rundt oss, ved at den går ned og opp hver dag. Selv om
vi har visst i århundrer, at vi er skapt i symbiose med
planeten, som dreier rundt solen, utrykker vi oss som om
vi ikke vet det. Vi har vennet oss selv til å se at solen går ned bak horisonten eller ned i havet.
«egg – solnedgang» egg i plastikk

Vi ser virkelig at solen forsvinner bak horisonten, og når forestillingen er slutt og det er natt, legger vi oss, eller fortsetter kanskje våre gjøremål etter å ha skrudd på knappen som frigjør solenergien fra dets nettverk der vi holder den fanget …
Menneskesinnet er oppfinnsomt, lurt, ulogisk , irrasjonell. Disse evnene kan være et handicap når de holder oss fast i absurde vaner som ikke er forenlige med vår kunnskap. Samtidig kan de berike oss når de tillater oss å gjøre overraskende oppdagelser som kan redde oss ut av tunge, statiske rutiner. Drevet av behovet for å studere solnedgangen, forente jeg uttrykk og virkelighet, og godtok at emnet tilhører klisjéenes verden. Pirret av det, startet jeg en “samtale” mellom meg selv og fenomenet solnedgang. Jeg gjennomførte en observasjonsøvelse med maleri og tegning som verktøy. Jeg stilte opp med palett og tegneutstyr daglig på den samme kaien og rettet blikket i retning horisonten, i skumringen, i en to måneders periode. I løpet av de tre årene som øvelsen varte, ved sommer solverv, nedfelte sporene etter min sinnsstemning seg i mine malerier, tegninger og collager, alltid i samme format, 21 x 21 cm, på papir. Når det var tåke, og det fargerike skuet var usynlig bak tåken, lagde jeg et grått bilde. Noen ganger kunne jeg bruke rester fra byens avfall i bildene ; en parkeringsbillet, en ispinne og andre ting. Eller naturavfall som en del fra en måkeskjelett… Jeg malte på en sølv chips-pose funnet på asfalten, et umulig underlag fordi den tørre gouachen flaket av, på en asbestplate fra en gammel motor… Jeg ønsket å gi solnedgangens skjønnhet et handikap ved å forurense den med det avfallet som lå og slang. Jeg næret på denne måten min tilstedeværende og uhåndgripelig intuisjon som visket til meg, at bak den kollektive erfaringen “se en vakker solnedgang”, gjemmer det seg en løgn som jeg nektet å slutte meg til. Jeg fulgte intuisjonen. Opdagelsestrangen drev meg til å organisere en turné i byer og tettsteder på Sørlandskysten og i Ryfylkefjordene, med en mobil installasjon med fotokopier av arbeidene. Installasjonen handlet ikke bare om bildene, men også om den gjennomsiktig plastbaldakinen de var sveiset i, de urbane og maritime miljøene som jeg folet dem ut i, og bevegelsene i tid og rom. Campingbilen jeg hadde brukt som atelier på kaien var også turnéens kjøretøy, og tok oss med, installasjonen og jeg, gjennom foranderlige atmosferiske- og sinnstemninger.

Deretter viste jeg oppsummering av det hele i Stavanger Kunstforening, under tittelen “solnedgangsarbeidet”. I et rom stablet jeg de første studiene på en euro-palle, godt tradisjonelt montert i gull- og sølvrammer. Mellom gulv og tak strakk jeg min ” Egg i solnedgang” og flere bilder med “Norsk solnedgang”, de siste laget av Nordsjøolje sveiset inn mellom to gjennomsiktige plastfolier. (les anmeldelsen). I et annet rom utformet jeg installasjonen “Euforisme”, med sølvballonger fylt med helium – halvparten holdt tilbake av gjennomsiktige plastbånd bundet til glass fylt med cognac – mens den andre halvparten føk opp til glasstaket. Ved enden av like plastbånd i hodehøyde, hang det Nordsjøolje sveiset inn mellom to tynne plastfolier. På ballongenes overflate som reiste seg fra glassene i ansikts høyde, var det skrevet aforismer. Under presentasjon som varte i tre uker, viste jeg to performancer, “Vernimage” og “Finissage”.

“Vernimage” : Jeg løftet bildene fra pallen og monterte dem på et underlag lik Anselm Kiefer’s akvarell, « Die kunst gehts nie unter » som viser “midnattsolens bane” over horisonten. Deretter knuste jeg glassene som holdt maleriene, tegningene og collagene fanget… Etter denne bråkete ødeleggelse, begynte jeg å male på den nye overflaten, en parafrase over Kiefer’s akvarell.
“Finissage” : jeg festet de resterende bildene på et stort format (2 x 3 m) og med en svevende musikk av Jan Garbarek, skrev jeg følgende ord nedenfra og oppover :

Det er natt !
i en forrykkende fart.
…jorden transporterer oss i sin skygge
Lyset lager rosa, gule, fiolette og orange grimaser…

Så malte jeg over, nedenfra og oppover igjen, en stigende natt, med en egen maling blandet på stedet av jord, egg og rå nordsjøolje. Jeg avsluttet seansen med å invitere skarpskytteren Einar Tunheim til å sikte med våpenet sitt på denne nymalte natten. Våpenet avdekket, med små hull, mine observasjonsarbeider…..

………Mine første observasjoner satte i gang en ny bevistgjøring som, styrket med disse handlingen, er følgende : Hver morgen og hver kveld gir meg mulighet til å føle tilhørighet til en fantastisk verden som ønsker meg velkommen, og som eksisterer i samspill med den nærende stjerne solen. Både jorden og solen er i bevegelse i egne tempoer, og hver lys- og skyggeovergang som disse skaper, gir meg mulighet å se jordens rotasjon med det blotte øye tross størrelsen, og å kjenne på dynamikken som livet mitt næres av. Jeg hadde i min ungdom tendens til å glemme dette, låst i statiske holdninger forurenset av tro, og holdt igjen i fossiliserte uttrykk…

For å krone denne oppdagelsen min, lanserer jeg idag utfordringen om å finne utrykk som blir så presise og i så intim relasjon til fenomenet, at de ertatter den løgnen som skaper klisjéen, og som styrer våre vaner.
Jeg inviterer til å se lys- og fargeforestillingen som viser seg for oss, og som vitner om vår daglige reise i universet. Fartøyet Jorden transporterer oss daglig i sin skygge og i solens lys. La oss oppdage på nytt, hvordan horisonten hever seg om kvelden og senker seg om morgenen foran ildkulen, og være fullstendig tilstedet med hele kroppen. Kanskje noen vil kjenne farten.

HISTORY

b In 1992 I feel the need to explore my relationship to sunset images as a cliché and start  a basic exploration work process on te subject. I paint and draw on paper sized 21 x21 cm, during the three following years, develop observations also in collage and photography technics in the same format. I play with the photocopying of the works, create a mobile installation of the pictures, and start a tour in Norwegian towns. This process ends in 1998 with the exhibition in Stavanger Art Association (Kunsthall Stavanger), two performances, «Vernimage» and «Finissage»,  and the installation «Euphorisme»  a process started during a residency at the Foundation Danaë in Jarnac – France. The conclusion of those experiments opens the understanding about my own prejudices about the subject. Those  are based on what the popularization of the picturing and the semantics of «sunset» and «sunrise» expresses to describe the transitions between night and day and reverse. I discover how my own prejudices, rooted in my negative attitude to the clichés, hinder me to see the phenomenon and appreciate it’s true qualities…

From then on is my focus on the subject on doing varieties of exercises through performance, installation and video expressions, to improve my  way of thinking and my following attitudes.

2014 “Videomoves – SECOND GLANCE” one performance a month, i collaboration with the exhibition «I decide – Our representatives» by JØ Eggesbø and C. Johannessen at the Stavanger Art museum, part of the bigger exhibition «Who owns history? Power, art and democracy» the 200 years celebration of the Norwegian constitution created in 1814.  “SECOND GLANCE – Eggsun and Oilsun ”  Ryfylke exhibition

2013 “Videomoves – SECOND GLANCE”, Performance project, Nablus Palestina,  Jarnac Fr, and  with the ET4U – contemporary visual art projects  – West Jutland Danmark, SPIN performance stunts Stavanger harbour, Flørli Lysefjorden, Fjaltring Denmark

2012 «Videomoves – SECOND GLANCE» video performance exercises JarGond’Art Fr, Nablus and  Jerusalem Palestine

2011 ”ÅÅÅ, a dive in the Universe”  video performance Tiergaten Berlin, “Spin”, performance stunt series on the peer and at Tou Scene Stavanger and  Flørli Lysefjorden

2010 “ÅÅÅ, a dive in the Universe” performance:
– “Balance – with guests” see the horizon rise, Tiergarten Berlin
– “Balance – Summer solstice” Flørli Lysefjord
– “Balance – with guests”  Vågen (the peer), Stavanger,
– “Balance – with guests”  Pierbridge, Trondheim

2009 «DayAfter (Dagen derpÅÅÅ) – a dive in the Universe» performance on the Stavanger bridge, and “Balance – a dive in the Universe» Bilbao Arte Spain and Vevring Exhibition

2008 «ÅÅÅ – a dive in the Universe», exhibition and -«The workshop is the artwork» DYNAMO HAUGESUND-08 a Stavanger Capital of Culture exhibition

2007 «ÅÅÅ – a dive in the Universe», a visual action in Flørli Lysefjord and «Dawn, morning pink and earth rotation movements»  HÅ GAMLE PRESTEGÅRD Nor.

2004 «ÅÅ –Transitions», 7 performances Paris a Cité Internationale des Arts and the   Pont Louis Philippe street and the bridge and Jarnac Fr., «Sunset» conference at the Cafe du Théâtre Jarnac Fr.

1998 – «Sunset works – Euphorisme», Stavanger Art Association  (Kunsthall Stavanger)

___

n I 1992, føler jeg trang til å utforske mitt forhold til bilder av solnedgangen som klisjé og starter en kunstnerisk utforsknings prossess rund emnet. Jeg begynner i første omgang med et rent observasjons arbeid som jeg kaller «Solnedgangs arbeid». Jeg maler og tegner på 21 x 21 papir formater, i løpet av de tre følgende år. Jeg utvikler observasjoner også med collage og fotografi i samme format. Jeg leker med fotokopiering av disse arbeidene, bygger en mobil installasjon av bildene, og legger ut på en turné i norske byer og tettsteder. Prosessen avsluttes i 1998, i Stavanger Kunstforening, som to performance, «Vernimage» et «Finissage», og en installasjon «Euphorisme»  startet under residens opphold i Fondation Danaë i Jarnac – France. Konklusjon med disse experimenter åpner opp og gir meg et innblikk i egne fordommer. Fordommene tilknyttet den billedmessige og språklige populariseringen som “solnedgang” og “soloppgang” som definerer transisjoner mellom natt og dag og omvendt. Jeg oppdager hvordan jeg lar mine egne fordommer, næret av mitt forhold til klisjeen, hindre meg i å se fenomenet, og sette pris på dets sane verdi…
Fra da av handler mitt arbeid med emne om å øve gjennom uttrykk som performance, installasjon og video, på å forflytte tanke gangen of følgende holdninger som gradvis forandres.

2014 “Videomoves – ET ANNET BLIKK” en performance i måned i samspill med “Jeg bestemmer – Våre representanter” en av John Øyvind Eggesbøe i samarbeid med Christopher Jonassen for Stavanger kunstmuseum Jubileums utstilling “Hvem  eier historien? Makt, kunst og demokrati”, “ET ANNET BLIKK – Eggsol og oljesol”  Ryfylke utstillinga

2013 “Videomoves – ET ANNET BLIKK”, Performance prosjekter, Nablus Palestina,  Jarnac Fr and  ET4U – Hva skall vi med samtidskunst i utkanten – Vestjylland Danmark, «SPIN» performance “stunts” Stavanger kai, Flørli i Lysefjorden, Fjaltring Dk

2012 «Videomoves – ET ANNET BLIKK» -diverse videoperformance utforskinger i Frankrike  -JarGond’Art, Nablus og Jerusalem

2011 ”ÅÅÅ, et dykk i Universet” en video performance i Tiergarten Berlin, “Spin”, performance “stunt” serier på kaien i Stavanger, og video opptak of performance på Tou Scene og Flørli i Lysefjorden

2010 “ÅÅÅ, et dykk i Universet” Diverse performance:
– “Balance – se horisonten stige med gjester” Tiergarten Berlin
– “Balance – Sommer solverv” performance Flørli i Lysefjord
– “Balance – med gjester”  Vågen, Stavanger,
– “Balance – med gjester”  Pirbrua, Trondheim

2009 «Dagen derpÅÅÅ, ett dykk i Universet» performance på Stavanger broen, «ÅÅÅ, a dive in the Univers », performance Bilbao Arte Spania og Vevring Utstillinga

2008 «ÅÅÅ – et dykk i universet», utstilling og -workshop er verket – DYNAMO HAUGESUND-08

2007 «ÅÅÅ – et dykk i universet», en visuell handling på Flørli i Lysefjord og «Skumring, morgenrød og jordens rotasjoner» separat utstilling på HÅ GAMLE PRESTEGÅRD

Om “skumring, morgenrød og jordens rotasjons bevegelser” på HÅ gamle prestegard i 2007 :“Solstrålen entrer rommet, flytter seg og beveger seg ut av rommet igjen – eller er det rommet som flytter seg ?” er navnet på den siste installasjon som ble skapt og vist på Hå Gamle prestegard. En rekke verk som føyer seg i en serie undersøkelser de siste 14 år. Undersøkelser startet en serie med flere verk, det første ved navn ”Solnedgangs arbeider”, verk og prosesser som bidro til å utvikle min bevissthet om fenomenet.
Fokuset mitt, som i begynnelse av undersøkelsen var satt på solens bevegelses i forhold til jorden, flyttet seg over på å observere jordens bevegelser :
– Først observerte jeg solnedgangene ved Stavanger kai i en periode på tre år i måneder mai og juni. Med pensel , blyant, lim m.m. lekte jeg omkring begrep som klisjéer, originaler, kopier osv…
– Senere begynte jeg selv å bevege meg på jordens overflate. Som en nomade reiste jeg for å presentere kopier av bildene montert i et gjennomsiktig plasttelt utfoldet over bobilen som var blitt brukt som mitt atelier i begynnelse av undersøkelsen. Alle handlingene (male, tegne, lage collage, kopiering, turnering, visuelle handlinger, installasjoner…) førte meg in i observasjoner om bevegelser – mine egne , bildenes flyktighet, observasjoners forgjengelighet, så jordens rotasjons bevegelser …

takk til :Norsk Kulturråds Utstillingstipend, Ingrid Lindbäck Langård Stiftelse, Rogaland Fylke, Stavanger Kommune.

2004 «ÅÅ –Overganger», 7 performancer i Paris på Cité Internationale des Arts og i rue du Pont Louis Philippe og på Pont Louis Philippe og i Jarnac, Frankrike, «Solnedgang» foredrag  Cafe du Théâtre Jarnac Frankrike

1998 – «Solnedgangs arbeid – Euforisme», separat utstilling  Stavanger Kunstforening

1997 – «Solnedgangs arbeid – “Sunset works” Turné» turné Galleri Lista fyr, Kristiansand, Grimstad, Oslo og Rogaland Kunstnersenter’s vandre utstilling i Ryfylke: Haugesund, Hjelmeland, Sand, Sauda, Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand, Kvitsøy
1998 Turné In the Ryfylke region and the south coast of Norway

Foredraget

ÅÅ er utfallet av en kunstnerisk utforskningsprosess som begynte i 1992 i Stavanger i Norge :
jeg følte trang til å utforske mitt forhold til billedgjøring av solnedgangen som klisje. Derfor startet jeg i første omgang med et rent observasjonsarbeid. Jeg malte og tegnet på 21 x 21 papir formater, og i tre år utviklet jeg observasjonene med kollager og fotografier i samme format. Jeg lekte med fotokopiering av disse arbeidene, skapte en mobil installasjon av bildene, og startet en turné i norske byer og tettsteder. Prosessen ble avsluttet i 1998, i Stavanger Kunstforening, som to performances, “Vernimage” et “Finissage”, og en installasjon”Euphorisme” (startet ved Fondation Danaë i Jarnac – France). Konklusjon ga meg et innblikk i egne fordommer. Fordommene baserte seg på den billedmessige og språklige populariseringen i utrykkene “solnedgang” og “soloppgang”, om overgangs fenomenet mellom dag og natt. Jeg lot mine egne fordommer hindre meg i å se fenomenet, og sette pris på dets reelle verdi.

More about the works history

Advertisements